ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα στις 16 Ιανουαρίου 2021.
Ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας! 

THESSALONIKI VIRTUAL MARATHON